KÖPVILLKOR

Här finns information till dig om sådant som kan vara bra att veta och som hjälper dig att vara trygg i dina köp hos oss, till exempel köpvillkor, leveranssätt och ångerrätt.

Dessa allmänna villkor gäller för www.inflammationlab.se som drivs av BYO LIFESTYLE AB (org. nr. 559047-7948), nedan kallat BYO LIFESTYLE eller ”vi/oss”. Alla priser är i SEK inklusive lagstadgad moms. Priset som gäller är det som är angivet den dag kunden gör sin beställning. Vi förbehåller oss rätten att justera priser.

Kontakt Kundtjänst:
support@inflammationlab.com

Returadress:
BYO LIFESTYLE AB
Box 5235
102 45 Stockholm
Sverige

Allmänt
Vid försäljning till konsument tillämpar BYO LIFESTYLE de regler som följer av tillämplig lagstiftning. För att handla hos oss måste du vara myndig eller inneha förälders godkännande. Denna kontroll görs inte av BYO LIFESTYLE utan ansvar för att detta uppfylls ligger på kund och målsman. Du är alltid ansvarig för att den information som lämnas i samband med beställning är korrekt. Alla produktbilder ska ses som illustrationer och BYO LIFESTYLE kan ej heller garantera att de återges exakt i fråga om utseende och beskaffenhet.

Prenumeration och köptrygghet
BYO LIFESTYLE säljer kosttillskott direkt hem till dig som enstaka köp och har tidigare erbjudit prenumerationer. Prenumerationerna är individanpassade och har ingen bindningstid eller uppsägningstid. Du kan när som helst pausa, ändra eller säga upp prenumerationen genom att skicka ett mejl till kundtjänst på support@inflammationlab.com. Glöm inte att ange ditt kundnummer, namn och adress när du är skriver till oss.

För att säga upp ditt prenumeration måste du meddela BYO LIFESTYLEs support minst 14 dagar före nästa schemalagda försändelse. Vid sen avbokning godkänner du automatiskt att ta emot nästa schemalagda leverans innan prenumerationen löper ut. BYO LIFESTYLE förbehåller sig rätten att avbryta leveranser av produkter och avbryta tjänsten vid utebliven betalning eller där köparen kan inte längre anses vara kreditvärdig.

Om du inte avbryter din prenumeration i tid och inte tar emot leveransen trots kontaktförsök från BYO LIFESTYLE och/eller fraktpartner skickas din vara tillbaka och det tillkommer en avgift på 100 kr för hantering av försändelse och fraktavgift.

Villkorsändringar
BYO LIFESTYLE har rätt att ensidigt ändra prenumerationsvillkoren. Avtalet är bindande för båda parter när ordern tas emot av Inflammation Lab. När order tas emot sänder vi en orderbekräftelse till dig som visar beställd produkt(er), pris och leveransintervall. Du måste kontrollera orderbekräftelsen och omedelbart meddela oss om orderbekräftelsen inte överensstämmer med beställningen. Bifogad orderbekräftelse följer dessa villkor, ångerblanketten och ett informationsformulär om tillbakadragande.

Villkoren kan komma att ändras för speciella behov och/eller på grund av statliga förändringar eller begränsningar. Avtalet innebär att du accepterar uppdaterade/reviderade avtalsvillkor. Nya villkor kommer att tillkännages på www.inflammationlab.se och/eller i anslutning till din nästa leverans.

Produktinnehåll, användning och effekt
BYO LIFESTYLE frånsäger sig allt ansvar vid vårdslös användning av produkten. Produkten deklareras som ett kosttillskott i enlighet med svensk lag med alla relevanta regler för märkning och användning av kosttillskott. Kosttillskott är inget substitut för en varierad kost. Rekommenderade dagliga dosen bör ej överskridas. Kosttillskott bör förvaras mörkt, torrt och ej över rumstemperatur. Kosttillskott bör förvaras utom räckhåll för barn. Läs och följ användningsrekommendationen och doseringsanvisningarna för varje produkt noggrant innan användning.

BYO LIFESTYLE kan ändra den erhållna produkten (innehåll, komposition, broschyrer och förpackningar) utan förvarning och utan att informera kunden separat om detta, så länge produktens nya innehåll har till synes liknande effekter som ursprungsprodukten. Vid produktförändringar som medför påverkan på allergier för skaldjur, mjölk/laktos, gluten, ägg och nötter så ligger ansvaret hos BYO LIFESTYLE att skriftligen meddela kunden.

Betalningssätt
BYO LIFESTYLE erbjuder olika betalsätt: Klarna, Stripe och Swish.

Genom Stripe kan du välja att betala med Visa, Mastercard eller American Express.

Klarna erbjuder olika betalsätt (direktbetalning eller faktura) efter att du har bekräftat ditt köp i kassan.
För att kunna välja Klarna faktura som betalsätt så måste dock vissa krav vara uppfyllda. Du ska vara över 18 år utan betalningsanmärkningar och din adress måste vara densamma som den du är folkbokförd på. Du får heller inte ha obetalda krav från Klarna. När du slutför köpet och du valt detta betalningsalternativ godkänner du en förenklad kreditprövning av Klarna som då kontrollerar att du uppfyller kraven. Fakturan skickas ut via email samtidigt som vi skickar ut ordern. Om betalningen blir försenad skickar Klarna ut en påminnelse och tar då ut en påminnelseavgift för att täcka kostnaderna. Det är helt räntefritt att betala via Klarna förutsatt att du betalar fakturan inom 14 dagar. https://klarna.com/sv/kundservice.

Beställning
Beställning av Inflammation Labs produkter sker via www.inflammationlab.se. För att en beställning skall vara bindande måste beställningen bekräftas av BYO LIFESTYLE via e-post före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om en produkt utgått ur sortimentet eller av annan anledning inte finns att tillgå trots rimliga ansträngningar är BYO LIFESTYLE ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt trots att kunden beställt den enligt ovan.

Ansvar vid bruk av kosttillskott
Kosttillskott säljs inte i syfte att ha någon medicinsk effekt, hela eller läka skador och sjukdomar, eller ersätta läkemedel.
Kosttillskott är avsedda för att komplettera kosten och ska inte användas som ersättning för en varierad kost eller en hälsosam livsstil. Konsultera din läkare innan du tar produkten om du har matallergier.

Ändrade uppgifter
Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera eventuella felaktiga eller ändrade uppgifter angående pris och leveranstid. Vi reserverar oss för eventuellt feltryck i produktinformation, pris och lagersaldo.

Leverans
Leveranstiden är normalt 2 till 10 arbetsdagar beroende på valt leveranssätt och om produkterna finns på Inflammation Labs lager. Samtliga leveranser sker efter avisering. Vid utlämning/leverans av produkterna ska kunden alltid uppvisa legitimation.

Inflammation Lab ansvarar för risken vid transport till kunden, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transport till kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till BYO LIFESTYLE. Kunden ansvarar för att anmäla eventuell transportskada till BYO LIFESTYLEs kundservice inom fyra dagar efter mottagen leverans..

BYO LIFESTYLE uppmanar kunden att anmäla skadan så snabbt som möjligt, för smidig hantering av ärendet. Kunden ansvarar för att inspektera produkternas skick snarast efter mottagandet. Vid en transportskada skall kunden kontakta BYO LIFESTYLEs kundtjänst på support@inflammationlab.com.

Vid transportskada får kunden ej använda produkten och kunden måste behålla produktens emballage, så att hela paketet och produkten kan besiktigas vid handläggning av skadeärende.

Om en leveransförsening uppstår meddelas kunden via e-post eller telefonsamtal från BYO LIFESTYLE. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp ska ske skriftligen via e-post till BYO LIFESTYLEs support eller skriftligen vid retur av produkter till BYO LIFESTYLE i enlighet med ångerrätten. BYO LIFESTYLE förbehåller sig rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från kunden gällande leveransförseningar.

Ångerrätt
BYO LIFESTYLE erbjuder alltid 15 dagars ångerrätt. Ångerrätten gäller endast om produkten och originalförpackningen är i oförändrat skick men kunden har enligt lag rätt att hantera varan i den mån det krävs för att kunna säkerställa dess egenskaper och funktion.

Vid nyttjande av ångerrätten har BYO LIFESTYLE rätt att göra avdrag motsvarande den värdeminskning som uppstått till följd av att kund har hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Värdeminskningen bedöms från fall till fall.

Ångerfristen börjar löpa från den dag kunden har tagit emot produkten. För att utnyttja ångerrätten ska kunden meddela Inflammation Lab inom tiden för ångerrätt. Varorna ska om möjligt skickas tillbaka i sin ursprungliga originalförpackning, samt i ursprungligt skick, och kopia på följesedel eller faktura ska bifogas där kunden markerar vilka varor som returneras.

Om varor som inte omfattas av ångerrätten returneras till BYO LIFESTYLE och kunden vill få produkten återskickad till sig debiteras kunden 100 kr för detta. Om kunden inte hör av sig om nytt utskick inom 30 dagar förverkas rätten till produkten som kasseras. Retur får ej ske mot postförskott eller efterkrav. Om varorna inte ankommit till Inflammation Lab 14 dagar efter meddelande om ånger, anses kunden ha accepterat köpet.

Om man väljer att returnera en eller flera produkter vid kampanjköp där en produkt följt med på köpet så ska även gratisprodukten returneras tillbaka i oöppnat/ursprungsskick. Om man väljer att behålla gratisprodukten kommer vi skicka ut en faktura på produktens värde.

Reklamationer och serviceärenden
Vid reklamationer, service- och garantiärenden ska kunden kontakta BYO LIFESTYLEs kundtjänst på support@inflammationlab.com. Reklamation ska ske inom fyra dagar från den tidpunkt då skada eller fel upptäcks. Är det yttre emballaget skadat ska reklamation ske när försändelsen hämtas ut.

Vid godkänd reklamation står BYO LIFESTYLE för frakt och returfrakt. Om reklamationen inte godkänns debiteras kunden 100 kr för frakt åter till kund. Rätten till reklamation upphör enligt lag 3 år efter att kunden tagit emot varan eller efter det att utgångsdatum har passerats. Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning ska betalas av kunden, i enlighet med Konsumentköplagens eller Köplagens regler.

Återbetalning
BYO LIFESTYLE återbetalar köpeskillingen, minskad med eventuella prisavdrag för värdeminskning enligt ovan, inom 15 dagar efter att BYO LIFESTYLE mottagit ditt meddelande om nyttjande av ångerrätten, men tidigast när varan kommit bolaget tillhanda eller kunden visat att varorna sänts åter till BYO LIFESTYLE. Återbetalning sker med samma betalsätt som kunden använt vid köpet, om inte annan överenskommelse sker med kunden. För varor betalda mot postförskott sker återbetalning till ett av kunden angivet svenskt bankkonto i kundens namn alternativt som tillgodobelopp på nästa order.

Vid misstanke om brott
Vi förbehåller oss rätten att vid misstanke om brott eller uppsåt till brott, utan att meddela kunden, annullera kundens beställning. Brott som uppfattas skada BYO LIFESTYLE kommer att polisanmälas.

Köp
Vid registrering av genomförd beställning har kunden läst igenom och accepterat ovanstående villkor. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra i dessa villkor. Kunden ansvarar själv för att uppdatera sig på gällande villkor.

Vid tvister
Vi rekommenderar att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden om det uppstår tvister som vi inte kan lösa mellan parterna. Vi följer ARN:s rekommendationer. Du kan även använda den hemsida för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats.

Sekretesspolicy
Vår sekretesspolicy hittar du här.

Kontakta oss
Om du har frågor angående våra köpvillkor kan du kontakta oss med hjälp av informationen nedan:

BYO LIFESTYLE AB
Box 5235
102 45 Stockholm
Sverige
support@inflammationlab.com